- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Propozycje zmian do rozporządzenia MZ w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń..

Propozycje zmian do rozporządzenia MZ w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń..

Propozycje zmian do rozporządzenia MZ w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego(Dz. U. 2017 poz. 497), ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kompetencji pielęgniarek i położnych. Propozycje można przesyłać do dnia 29.08.2017r. na adres: sekretariat@oipip-poznan.pl
Treść obowiązującego rozporządzenia:
http://archiwalna.oipip-poznan.pl/index.php?modul=akt2594

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram