- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

NFZ opublikował Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2018 r.

NFZ opublikował Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2018 r.

zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania i ujednolicenia treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie stosowania przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 137 ust 2 ustawy, w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne – czytamy w uzasadnieniu.

 

(..więcej)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram