- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Nabór kandydatów na stanowiska Konsultantów Wojewódzkich

Nabór kandydatów na stanowiska Konsultantów Wojewódzkich

w dziedzinie Pielegniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego oraz w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

 

W nawiązaniu do pisma Pana Wojewody osoby zainteresowane kandydowaniem do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego oraz Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki proszę o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie OIPiP w Poznaniu do dnia 20.02.2018r.

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
Teresa Kruczkowska

***

Poznań, dnia 02.02.2018

Pani Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Szanowna Pani Przewodnicząca
W związku z kończącymi się w 2018r. kadencjami Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach Pielegniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego oraz Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, działając zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6.11.2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 poz. 890), zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie listy kandydatów na ww stanowiska (minimum dwie osoby), spełniające wymogi art. 3 ust. 1 cyt. Ustawy.
Z poważaniem
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Maląg

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram