- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Korespondencja WOIPiP i NRPiP

w sprawie podjęcia działań przez NRPiP na rzecz zmiany ustawy z dnia  08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Pismo WOIPiP

Odpowiedź NRPiP

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram