- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Komisja Socjalna i Zespół ds. Emerytek i Rencistek działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zapisane do Zespołu na trzydniową wycieczkę autokarową Szczecin – Międzyzdroje, która odbędzie się w dniach 11-13.09.2023 r.

Komisja Socjalna i Zespół ds. Emerytek i Rencistek działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zapisane do Zespołu na trzydniową wycieczkę autokarową Szczecin – Międzyzdroje, która odbędzie się w dniach 11-13.09.2023 r.

Komisja Socjalna i Zespół ds. Emerytek i Rencistek działający przy Okręgowej  Radzie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu serdecznie  zaprasza pielęgniarki i położne zapisane do Zespołu na trzydniową wycieczkę autokarową Szczecin – Międzyzdroje, która odbędzie się w dniach 11-13.09.2023 r.

 

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w wycieczce:

– telefonicznie w sekretariacie OIPiP w Poznaniu (tel. 61 8620 950)

– lub drogą elektroniczną (sekretariat@oipip-poznan.pl) podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy (jeśli Pani posiada).

 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału należy opłacić udział w wycieczce w wysokości 100 zł do dnia 20.08.2023 r. – w kasie OIPiP w Poznaniu lub przelewem na konto OIPiP w Poznaniu:

PKO Bank Polski S.A.

86 1020 4027 0000 1002 1775 5314 z dopiskiem „wycieczka”.

Pozostały koszt udziału w wycieczce opłaca OIPiP w Poznaniu.

PROGRAM WYCIECZKI

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram