- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Informujemy o prowadzonym przez OIPiP w Poznaniu naborze na szkolenia w II półroczu 2024

Informujemy o prowadzonym przez OIPiP w Poznaniu naborze na szkolenia w II półroczu 2024

Informujemy o prowadzonym przez OIPiP w Poznaniu naborze na szkolenia w II półroczu 2024:

Szkolenia specjalizacyjne

 L.p. Dziedzina specjalizacji Planowany termin rozpoczęcia Planowany  termin zakończenia Koszt kursu

1.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek 20.09.2024r.

 

28.04.2026r.

 

3.800 zł – 100%

2.300 zł  **

 

Kursy kwalifikacyjne

 L.p. Nazwa kursu Planowany termin rozpoczęcia Planowany  termin zakończenia Koszt kursu

1.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych* 25.10.2024r. 24.04.2025r.  1.500 zł – 100%

750 zł   **

 

Kursy specjalistyczne

 L.p. Nazwa kursu Planowany termin rozpoczęcia Planowany  termin zakończenia Koszt kursu

1.

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek

i położnych

14.09.2024r. 12.12.2024r.  

700 zł – 100%

350 zł  **

2. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 04.10.2024r. 18.12.2024r.  

800 zł – 100%

400 zł  **

3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 29.11.2024r. 30.01.2025r.  

700 zł – 100%

350 zł  **

4. Wykonanie badania spirometrycznego

dla pielęgniarek

w przygotowaniu  Osoby zainteresowane udziałem -prosimy o wstępne zgłaszanie się e-mail  

600 zł – 100%

300 zł **

 

5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 11.01.2025r. 28.03.2025r.  

500 zł – 100%

250 zł **

 

Kursy dokształcające

L.p. Nazwa kursu/nr edycji Planowany termin rozpoczęcia Planowany  termin zakończenia Koszt kursu
1.  

Porty donaczyniowe – edycja IV

 

20.09.2024r. 10.10.2024r.  

100 zł

2.  

Porty donaczyniowe – edycja V

 

08.11.2024r. 22.11.2024r.  

100 zł

 

* Informujemy, że  na  kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  w położnictwie i ginekologii dla położnych mogą się  zgłaszać osoby z udokumentowanym 6- miesięcznym stażem pracy w zawodzie.

 

W ramach kursu kwalifikacyjnego wymagane jest posiadanie kursów  specjalistycznych:

–   Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

–  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

Osobom, które nie ukończyły wcześniej wymienionych kursów specjalistycznych, proponujemy

realizację kursu  Resuscytacja krążeniowo – oddechowa przed rozpoczęciem kursu kwalifikacyjnego

  1. od 14.09.2024r. do 12.12.2024r. Natomiast kurs Wykonanie i interpretacja zapisu

elektrokardiograficznego zostanie zrealizowany w trakcie szkolenia – tak by zajęcia nie kolidowały

ze sobą / styczeń 2025r./

 

** cena kursu dla członków OIPiP w Poznaniu odprowadzających składkę członkowską

przez okres co najmniej 3 ostatnich lat

 

 

Osoby zainteresowane prosimy  o składanie wniosków poprzez SMK

 

Informacji szczegółowych udziela Dział Szkoleń nr tel. 506562167

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram