- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Informacja dotycząca opracowanego w Instytucie Matki i Dziecka podręcznika

Informacja dotycząca opracowanego w Instytucie Matki i Dziecka podręcznika

„Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik  „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.  Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.  W 2017 roku podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej” został opracowany w ramach naukowego zadania statutowego IMiD finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do opracowania poszczególnych zagadnień pozyskano do współpracy uznanych specjalistów w dziedzinach nauk medycznych i społecznych.  Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania, z możliwością nieodpłatnego pobierania przez pielęgniarki szkolne. Będziemy zobowiązane jeśli umieścicie Państwo, na stronach samorządu informację z linkiem do podręcznika, co ułatwi dostęp to niego pielęgniarkom szkolnym.

 

Z wyrazami szacunku, redaktorki:

dr hab. n med. prof. IMiD Anna Oblacińska

i mgr Wisława Ostręga

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram