- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

II część bezpłatnego cyklu konferencji online: e-Praktyka Leczenia Ran, 17.05.2022 godz. 17.00