- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Elektroniczna ankieta dotycząca modelu bezpiecznej farmakoterapii

Elektroniczna ankieta dotycząca modelu bezpiecznej farmakoterapii

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania modelu bezpiecznej farmakoterapii. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że obecne niezwykle trudne warunki przygotowywania i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wielozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Do poprawy kultury bezpieczeństwa w zakresie przygotowywania i podawania leków niezbędnym jest poznanie stanu obecnego procesu farmakoterapii realizowanego na każdym poziomie opieki oraz Państwa sugestii w tym zakresie.

Dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej, elektronicznej ankiety, której wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego modelu bezpiecznej farmakoterapii. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/ i będzie aktywna do 30 lipca 2019 r.

Liczymy na Państwa współpracę w tym przedsięwzięciu.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram