- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Refundacje i pomoc materialna

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

 

WNIOSEK
o przyznanie refundacji

 

ZAŚWIADCZENIE
dotyczące kursu kwalifikacyjnego / specjalizacji

Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., czw., pt. 800-1600
wt., śr. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl

Wnioski o refundację składa się najpóźniej do 60 dnia od ukończenia (egzaminu) kursu, specjalizacji, konferencji, studiów.

Pomoc materialna – zapomoga bezzwrotna
WNIOSEK
o przyznanie zapomogi

(obowiązuje od 01.04.2022r.)
(ARKUSZ AKTUALIZACYJNY)
Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., czw., pt. 800-1600
wt, śr. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl

Wniosek po wypełnieniu można przesłać:

  1. drogą pocztową
  2. mailem (w postaci czytelnego zdjęcia lub skanu): sekretariat@oipip-poznan.pl
  3. lub dostarczyć osobiście.

Prosimy pamiętać, aby do wniosków dołączyć również arkusz aktualizacyjny.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram