- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Wokół zawodu

Przeszkolenie po przerwie w wyk. zawodu

Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu
trwającej dłużej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat
Informacja
WNIOSEK
o przeszkolenie pielęgniarki/pielęgniarza
o przeszkolenie położnej/położnego
Dział Rejestru i Prawa wykonywania zawodu
Tomasz Niewiadomski

wtorek, środa 1200-1600

tel. 8620-954 lub 955

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram