- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Prawo

Uprawnienia po kursie OLiWR

Informacja dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”

 

Szanowni Państwo

Dla sfinalizowania uprawnień zdobytych po ukończeniu kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” prosimy skorzystać z Artykułu Nr 11731 z dnia 31.12.2015r. (z późniejszymi zmianami) pt. „Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane”. Powyższa instrukcja znajduje się na stronie internetowej NFZ:

http://www.nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/11731

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram