- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Delegatów VIII kadencji – informacje archiwalne

XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Delegatów VIII kadencji – informacje archiwalne

W marcu 2020r. kończy się VII kadencja organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. ORPiP zwołała XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy na 17.03.2020r. Zjazd poprzedzają wybory delegatów w okręgach wyborczych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną koronawirusem oraz podjęciem przez NRPiP w dniu 11.03.2020r. Uchwały Nr 387 o zmianie kalendarza wyborczego, odwołane są obrady XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczego w dniu 17.03.2020r. i przełożony termin na okres późniejszy. Nowy termin zostanie uchwalony w zależności od ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju, o czym niezwłocznie powiadomimy.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram