Poznań

Zmiana terminu najbliższego posiedzenia Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego