Poznań

Żłobek Fundacji Familijny Poznań

Miejsce pracy: Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22; Poznań

Stanowisko: położna/pielęgniarka

Wykształcenie: Wykształcenie wyższe: pielęgniarka/położna; wykształcenie średnie: pielęgniarka/położna (Liceum Medyczne, Policealne Studium Medyczne)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę,  cały etat od stycznia 2019

Zakres obowiązków

 • Profesjonalna opieka nad dziećmi;
 • Organizacja zajęć edukacyjnych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym;
 • Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego;
 • Współpraca z psychologiem i logopedą
 • Monitorowanie stanu zdrowia dzieci w żłobku

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • empatia,
 • umiejętność pracy w zespole
 • uprawnienia zgodne z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku
 • mile widziane zdolności plastyczne, muzyczne
 • kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • Osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: zlobek.janickiego@familijny.pl z dopiskiem położna/pielęgniarka.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Fundacja Familijny Poznań zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Oferty bez klauzuli o ochronie danych osobowych nie będą rozpatrywane.