- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Wydarzenia

Zespół ds. Pielęgniarek Operacyjnych