Poznań

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej