- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe pt. „Kompendium opieki stomijnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów”, które odbędzie się w siedzibie OIPiP w Poznaniu w dniu 19.04.2023 godz. 12.00-15.00

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe pt. „Kompendium opieki stomijnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów”, które odbędzie się w siedzibie OIPiP w Poznaniu w dniu 19.04.2023 godz. 12.00-15.00

 

Szanowni Państwo,

W minionych dwóch latach było niewiele okazji do spotkań w gronie osób zaangażowanych w opiekę stomijną. Ten szczególny czas przyniósł wiele nowych, niespotykanych dotąd w opiece nad pacjentem problemów, dylematów, często też zmuszał do podejmowania decyzji w niezwykłych okolicznościach. A to wszystko przy bardzo ograniczonych możliwościach współpracy z innymi, niejednokrotnie przy braku możliwości profesjonalnych konsultacji.  Wierzymy, że ścisła współpraca z pielęgniarkami i pomiędzy pielęgniarkami jest fundamentem procesu stałego podnoszenia standardów opieki stomijnej w Polsce. Dlatego stale tworzymy okazje do wzajemnej wymiany opinii, doświadczeń i wzajemnego inspirowania się pomiędzy pielęgniarkami a Coloplast i wśród samych pielęgniarek.  Dzisiaj chcemy zaproponować Państwu udział w autorskim projekcie, którego celem jest wzajemna wymiana doświadczeń i opinii na temat przypadków, dyskusje na temat dostępnych i potrzebnych rozwiązań.

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu warsztatowym

pt. „Kompendium opieki stomijnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów”.

W trakcie spotkania sesję warsztatową poprowadzi mgr Anna Majos.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 w dniu 19.04.2023 r. w godzinach  12.00 – 15.00

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację telefoniczną w sekretariacie OIPiP w Poznaniu – tel. 61 8620 950

 

Z poważaniem
Zespół Coloplast