- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez OIPiP w Poznaniu bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych finansowanych ze środków UE w ramach Projektu pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez OIPiP w Poznaniu bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych finansowanych ze środków UE w ramach Projektu pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE

realizowane w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w  organizowanych przez  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych finansowanych ze środków UE w ramach Projektu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie wniosku poprzez SMK.

W ramach Projektu można bezpłatnie uczestniczyć tylko w jednym kursie.

Na kursy specjalistyczne nie jest wymagany staż pracy w zawodzie, mogą się zgłaszać również osoby uczące się ale posiadające Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki / Położnej. Na kursy kwalifikacyjne  wymagany jest 6 miesięczny staż pracy w zawodzie udokumentowany zaświadczeniem z miejsca wykonywania pracy ( skan dołączony przy logowaniu się w SMK)

Gwarantujemy:

  • Wysoką jakość szkolenia
  • Catering na wykładach i ćwiczeniach
  • Tablet lub e- czytnik z wgranymi podręcznikami szkoleniowymi
  • Materiały biurowe

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń:  tel. 506 562 167

 

Informacje o planowanych kursach przedstawiamy w tabeli poniżej .

Nazwa kursu/nr edycji Oznaczenie kursu Propozycja terminu rozpoczęcia edycji

(miesiąc/rok)

Propozycja terminu zakończenia edycji

(miesiąc/rok)

1. Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
Edycja nr 2 EKG/ 6/ Poznań 21.07.2023r. 19.09.2023r.
Edycja nr 3 EKG/ 7/ Poznań 08.09.2023r. 23.11.2023r.
2. Kurs specjalistyczny  Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie
Edycja nr 1 PDWM/2/ 10.10.2023r. 12.12.2023r.
3. Kurs specjalistyczny Resuscytacja  oddechowo – krążeniowa noworodka
Edycja nr 1 ROKN/3/ 01.09.2023r. 09.10.2023r.
4. Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne
Edycja nr 2 WBF /4/ 22.09.2023r. 13.12.2023r.
5. Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Edycja nr 1 KOM/2/ 22.09.2023r 09. 11.2023r.
6. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu
Edycja nr 1 COV/1/ 11.09.2023r. 22.11.2023r.
Edycja nr 2 COV/2/ 18.09.2023r. 30.11.2023r.
7. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi
Edycja nr 1 CZSN /1/ 19.08.2023r. 13.11.2003r.
Edycja nr 2 CZSN /2/ 13.07.2023r. 05.09.2023r.
Edycja nr 3 CZSN /3/ 25.09.2023r. 18.12.2023r.
8.  Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
Edycja nr 1 WTT/1/ 18.09.2023r. 30.10.2023.
Edycja nr 2 WTT/2/ 25.09.2023r. 06.11.2023r.
Edycja nr 3 WTT/3/ 06. 10.2023r. 07.12.2023r.
9.  Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny
Edycja nr 1 WPP/1/ 17.06.2023r. 07.08.2023r.
Edycja nr 2 WPP/2/ 07. 07.2023r. 05.10.2023r.
Edycja nr 3 WPP/3/ 25.08.2023r. 23.10.2023r.
10.  Kurs specjalistyczny  Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego
Edycja nr 1 CUO/1/ 02.06.2023r. 29.08.2003r.
Edycja nr 2 CUO/2/ 04.08.2023r. 03.11.2003r.
Edycja nr 3 CUO/3/ 11.09.2023r. 05.12.2023r.
11.  Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia
Edycja nr 1 EDU/1/ 09.06.2023r. 17.07.2023r.
Edycja nr 2 EDU/2/ 18.08.2023r. 03.10.2023r.
Edycja nr 3 EDU/3/ 25.08.2023r. 17.10.2023r.
Edycja nr 4 EDU/4/ 29.09.2023r. 08.11.2023r.
12.  Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Edycja nr 1 MDP/1/ 02.06.2023r. 24.08.2023r.
Edycja nr 2 MDP/2/ 29.09.2023r. 14.12.2023r.
13.Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

( na zakończenie kursu wymagane jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego EKG i RKO )

Edycja nr 1 KAR/1/ 02.06.2023r. 29.11.2023r.
14.Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego

( na zakończenie kursu wymagane jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego  RKO )

Edycja nr 1 NEU/1/ 07.07.2023r. 04.12.2023r.

UWAGA!

Terminy wszystkich ww. kursów,  szkoleń zostały zamieszczone w Systemie Monitorowania Kształcenia .

Bliższe informacje – dział szkoleń OIPiP tel. 506 562 167

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram