- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2