- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym

Pielęgniarka/pielęgniarz
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Śremie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym.

Oferujemy:

 • Formę i warunki zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).
 • Przyjazną atmosferę pracy, pomoc i wdrożenie w wykonywaniu obowiązków, przyuczenie w przypadku powrotu do zawodu.
 • Konkurencyjne zarobki.
 • Świadczenia socjalne.
 • Szkolenia zawodowe, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Dwuzmianowy system pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr pod numerem telefonu
61 22 47 335 lub z Kierownikiem Oddziału (61 22 47 328).

Aplikacje można również składać drogą elektroniczną na adres: zpo@post.pl.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, ul. Promenada 7, Śrem

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji procesu rekrutacyjnego.
 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z rekrutacji.
 4. Dane nie będą przekazywane poza granicę, do organizacji międzynarodowych oraz użyte do profilowania.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
 6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie: iod@zpo.srem.com.pl w sekretariacie Zakładu.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko pielęgniarki /pielęgniarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie.

 Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.