- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatryczny.

WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe w kierunku pielęgniarstwo
  • mile widziane: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej lub w trakcie ww. specjalizacji

OBOWIĄZKI:

  • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich
  • opieka nad pacjentem według najnowszych standardów pielęgnacyjnych przy współudziale i pomocy ze strony opiekunów medycznych
  • dwuzmianowy system pracy

OFERUJEMY:

  • forma zatrudnienia według preferencji: umowa o pracę, kontrakt, umowa  zlecenie,
  • konkurencyjne zarobki
  • świadczenia socjalne
  • szkolenia zawodowe

Aplikacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zpo@post.pl,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, ul. Promenada 7, Śrem

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji procesu rekrutacyjnego.
 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany
  z rekrutacji.
 4. Dane nie będą przekazywane poza granicę, do organizacji międzynarodowych oraz użyte do profilowania.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  3. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
 6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie:

iod@zpo.srem.com.pl w sekretariacie Zakładu.

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko pielęgniarki /pielęgniarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie.

 Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.