Poznań

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu

Zatrudni pielęgniarkę do pracy na oddziałach:

  • opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym w Owińskach (ul. Cysterek 5)
  • opiekuńczo-leczniczym w Poznaniu (ul. Mogileńska 42)

Oferujemy pracę w miłej atmosferze, w prężnym zespole oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagania:

  • prawo wykonywania zawodu

Wielkość zatrudnienia:

  • etat

Oferty należy przysyłać mailowo: grazyna.rutkowska@mogilenska.pl z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”