- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu odbędzie się w dniu 17.03.2020r. godz. 9.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37

XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu odbędzie się w dniu 17.03.2020r. godz. 9.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37

UWAGA !!! ZJAZD W DNIU 17.03.2020 ZOSTAJE ODWOŁANY.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną koronawirusem oraz podjęciem przez NRPiP w dniu 11.03.2020r. Uchwały Nr 387 o zmianie kalendarza wyborczego, odwołane są obrady XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczego w dniu 17.03.2020r. i przełożony termin na okres późniejszy. Nowy termin zostanie uchwalony w zależności od ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju, o czym niezwłocznie powiadomimy.

XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu odbędzie się w dniu 17.03.2020r. godz. 9.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37