Poznań

XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Informujemy, że w dniu 28 marca 2019r. o godz. 9.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu  ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)  odbędzie się XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

  • Obecność obowiązkowa.
  • W sytuacjach losowych niezbędne pisemne usprawiedliwienie.
  • Prosimy o zabranie mandatu delegata.