Poznań

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ogłasza dodatkowe nabory na rok akademicki 2019/2020 na kierunki: Położnictwo (studia niestacjonarne drugiego stopnia) oraz Zdrowie publiczne (studia niestacjonarne drugiego stopnia)