Poznań

Wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

Wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i  przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia wstrzymuje się wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

Proszę śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej OIPiP w Poznaniu.