Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul.

Szwajcarska nr 3 zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziały szpitalne o profilu zabiegowym i zachowawczym. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz w ramach umowy zlecenie/umowy kontraktowej. Istnieje możliwość zatrudnienia się w niepełnym wymiarze godzin.

Ponadto poszukujemy opiekunów medycznych oraz salowych, sanitariuszy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  z Pielęgniarką Naczelną.

Nr telefonu – (61) 87 39 014, adres e-mail – naczelnapielegniarka@szpital-strusia.poznan.pl