Poznań

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Poznań, ul. Garbary 15

zatrudni w systemie pracy zmianowej pielęgniarki

na różnych oddziałach.

Oferujemy zatrudnienie na stałe na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne zarobki, premie motywacyjne, bogatą ofertę świadczeń z Funduszu Socjalnego, współudział w kosztach podnoszenia kwalifikacji oraz urlopy naukowe na podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach i konferencjach kierunkowych.

Stanowiska pracy pielęgniarek wyposażone są w bezpieczny sprzęt jednorazowego użytku oraz w nowoczesny sprzęt do dokonywania pomiarów parametrów życiowych pacjenta, znacznie ułatwiający pracę pielęgniarek oraz jej dokumentowanie.

Mile widziane posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub dyplomu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, jednak jego brak nie stanowi przeszkody w aplikowaniu o zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Pielęgniarką Naczelną

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:35.

Telefon : 61 88 50 629 lub 61 88 50 330.