- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

UWAGA! Pilny komunikat w sprawie wystawiania recept

W nawiązaniu do pisma Pani Prezes NRPiP z dnia 15.07.2021r. proszę o nadsyłanie do OIPiP w Poznaniu informacji czy występują problemy dotyczące wystawiania recept w systemie informatycznym przez pielęgniarki i położne oraz problemy związane z ich obsługą – w terminie do dnia 22.07.2021r.,  na adres mailowy: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Teresa Kruczkowska