Poznań

UWAGA !!! Komunikat w sprawie wznowienia wydawania opinii dotyczących wzrostu wynagrodzeń

UWAGA !!! Komunikat w sprawie wznowienia wydawania opinii dotyczących wzrostu wynagrodzeń

Po telefonicznym uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych WOW NFZ Panią Hanną Philips w dniu 29.08.2018r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wznawia od tego dnia wydawanie opinii dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych realizujących umowy z NFZ.

Wnioski złożone w sierpniu 2018r. zachowują ważność  i OIPiP w Poznaniu odeśle na wskazany adres: pocztowy lub elektroniczny przedmiotową opinię.