- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

UWAGA – Informacja w sprawie obowiązku złożenia przez wszystkie praktyki zawodowe sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia

UWAGA – Informacja w sprawie obowiązku złożenia przez wszystkie praktyki zawodowe sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia

Informacja w sprawie obowiązku złożenia przez wszystkie praktyki zawodowe sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.

Szanowni Państwo!

Podobnie jak w zeszłym roku, Centrum e-Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na

Państwa stronie internetowej w widocznym miejscu poniższej treści:

 

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

 

W naszym przekonaniu umieszczenie powyższego komunikatu będzie dodatkową ścieżką informacji

o obowiązku sprawozdawczym, z którego praktyki nie chętnie się wywiązują, oraz będzie szczególnie

ważne z poniższych powodów:

  1. Dane zebrane tą drogą stanowią na chwilę obecną źródło informacji o personelu pracującym

bezpośrednio z pacjentem w głównym miejscu pracy, co jak pokazała pandemia jest bardzo istotne

dla systemu,

  1. Dane te są publikowane w Biuletynie Statystycznym Ministra Zdrowia i w Roczniku Statystycznym

Głównego Urzędu Statystycznego, a następnie przekazywane do Eurostatu,

  1. Komunikat będzie uwiarygodnieniem, że taki obowiązek istnieje.

 

Należy zauważyć, iż niechęć praktyk do wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego powoduje, że dane prezentowane na arenie krajowej i międzynarodowej nie oddają rzeczywistości i stawiają Polskę na końcowych miejscach w rankingach międzynarodowych. Uświadomienie praktyk o nałożonym na nich

 

Z poważaniem,

Bartosz Jaroszewski

Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/