- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

UWAGA

Zapraszamy do przeglądania artykułów publikowanych w ramach Akcji „Pod dobrą opieką”, której celem jest dyskusja i próba znalezienia sposobów na zmianę społecznego odbioru zawodu pielęgniarki i położnej, promocja tych zawodów, poprawa warunków pracy położnej i pielęgniarki, a także polepszenie ich relacji z lekarzami i pacjentami.

(…więcej)