- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy i opiekunów medycznych do pracy w Hospicjum Palium

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy i opiekunów medycznych do pracy w Hospicjum Palium

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy i opiekunów medycznych do pracy w Hospicjum Palium

Miejsce pracy: os. Rusa 55, Poznań

Oczekiwania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu – w przypadku stanowiska pielęgniarki/pielęgniarza
  • w przypadku stanowiska opiekuna medycznego – dyplom uprawniający do wykonywania zawodu

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
  • kompleksowe wdrożenie do pracy
  • stabilne zatrudnienie oraz możliwość pozyskiwania wiedzy od ekspertów w poszczególnych dziedzinach
  • wynagrodzenie na poziomie rynkowym
  • bogaty pakiet socjalny – w tym wsparcie finansowe w okresie świątecznym, dofinansowanie odpoczynku wakacyjnego, karty Multisport oraz ubezpieczenia na życie
  • możliwości rozwoju i nauki – współfinansowanie studiów, szkoleń i kursów zewnętrznych dostęp do szkoleń e-learningowych oraz udział w projektach wewnętrznych
  • możliwość wdrażania nowych pomysłów oraz samodzielność w podejmowanych działaniach

Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie CV na adres: rekrutacja@usk.poznan.pl

W przesłanych do Szpitala dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu z siedzibą w 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 moich danych osobowych zawartych przeze mnie w CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.. Oświadczam, że zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zostałam/em poinformowana/ny, (za pośrednictwem strony internetowej www.skpp.edu.pl)  że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@skpp.edu.pl. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych zawartych przeze mnie w CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram