- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Uchwały NRPiP i korespondencja NRPiP dotycząca określenia kalendarza wyborczego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju