Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

zatrudni:

pielęgniarkę do poradni okulistycznej
w wymiarze 1 etatu
w ramach umowy o pracę
lub cywilno-prawnej (kontrakt)

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Przełożonym Pielęgniarek i Położnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Tel. kontaktowy: 61/8 212 264
Na podaniu o pracę prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).