Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni

od 1.10.2017r. pielęgniarki / pielęgniarzy do świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZEŃ od dnia 1.10.2017r. do dnia 30.09.2019r.

Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać w Szpitalu Wojewódzkim
w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Dział Organizacji, Nadzoru i Bezpieczeństwa Informacji, w godzinach od 8.00 do 14.00.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60 – 479 Poznań, Kancelaria Szpitala, pokój 87A, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2017 r. o godzinie 14:00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Biblioteka Szpitalna II p.

Termin otwarcia ofert w dniu: 18.09.2017 r. o godzinie 14:30

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Inne szczegóły oferty na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – www.lutycka.pl/

w zakładce Konkursy ofert – http://www.lutycka.pl/page.php/1/0/show/1577/

 

mgr Wiesław Morek

Przełożony Pielęgniarek i Położnych