Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni:

06.09.2019

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (kontrakt)
w drodze postępowania konkursowego:

pielęgniarki operacyjne na Bloku Operacyjnym

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
zatrudni w ramach umowy o pracę :

pielęgniarki lub położne w oddziałach szpitalnych

pielęgniarki lub położne na Oddziale Noworodkowym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Przełożonym Pielęgniarek i Położnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Tel. kontaktowy: 61/8 212 264