Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni w systemie pracy zmianowej

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni w systemie pracy zmianowej

pielęgniarki operacyjne na Bloku Operacyjnym pielęgniarki w oddziałach szpitalnych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Przełożonym Pielęgniarek i Położnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Tel. kontaktowy: 61/8 212 264