Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni w systemie pracy zmianowej:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni w systemie pracy zmianowej:

– pielęgniarki operacyjne na Bloku Operacyjnym

– pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

– pielęgniarki lub położne na Oddziale Noworodkowym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Przełożonym Pielęgniarek i Położnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Tel. kontaktowy: 61/8 212 264