- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku: KOORDYNATORA do spraw organizacji pracy pielęgniarskiej w nowo otwieranym Oddziale Urologii

Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisku: KOORDYNATORA do spraw organizacji pracy pielęgniarskiej w nowo otwieranym Oddziale Urologii

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

zatrudni osobę na stanowisku:

KOORDYNATORA

do spraw organizacji pracy pielęgniarskiej w  nowo otwieranym 

Oddziale Urologii

 

Zakres zadań:

 • organizacja i nadzór nad pracą podległego personelu,
 • planowanie i organizacja nowopowstającego oddziału,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu poprawę jakości, bezpieczeństwa oraz efektywności pracy oddziału,
 • nadzór nad poprawnością i rzetelnością dokumentacji medycznej,
 • współpraca z Dyrekcją Szpitala.

Oferujemy:

 • udział w otwarciu i zarządzaniu nowopowstającym oddziałem,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • kompleksowe wdrożenie do pracy,
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów oraz samodzielność w podejmowanych działaniach,
 • bogaty pakiet socjalny – w tym wsparcie finansowe w okresie świątecznym, dofinansowanie odpoczynku wakacyjnego, ubezpieczenia na życie.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie wyższe pielęgniarskie,
 • doświadczenie w pracy minimum 5 lat,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność i uczciwość,
 • umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – Violettą Magierą, tel. 618212264, e-mail: violetta.magiera@lutycka.pl  lub Przełożona Pielęgniarek i Położnych – Magdalena Czapiewska, tel. 618212264, e-mail: magdalena.czapiewska@lutycka.pl

 

W przesłanych do Szpitala dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu zatrudnienia na stanowisko Koordynatora Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram