- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 zatrudni pielęgniarki

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 zatrudni pielęgniarki

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU ul. Juraszów 7/19   „ LUTYCKA”

ZATRUDNI   PIELĘGNIARKI  w oddziałach :

 

–  ZACHOWAWCZYCH  (Oddział Chorób Wewnętrznych, Internistyczno- Kardiologiczny, Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem IOK)

 

–  ZABIEGOWYCH   (Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Oddział Ortopedyczny)

 

–  BLOK OPERACYJNY (Pielęgniarki Operacyjne – system jedno i dwu zmianowy)

 

–  ODDZIAŁY REHABILITACYJNE  (Filia w Kiekrzu)

 

Forma zatrudnienia :

 

– umowa o pracę

– umowa cywilno-prawna

– umowa zlecenie

 

Wymiar czasu pracy:

 

Pełen oraz nie pełen wymiar czasu pracy.

–  system zmianowy w godzinach 7.00 do 19.00 ; 19.00 do 07.00 ,

–  jednozmianowy  7.00 do 14.35

–  umowy cywilno – prawne możliwość pracy w systemie 24-godzinnym

 

 

KONTAKT :

Przełożony Pielęgniarek i Położnych

morek@lutycka.pl      tel. 61 8 212 264

 

Z-ca Przełożonego Pielęgniarek i Położnych

msobalik@lutycka.pl    tel. 61 8 212 264