- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szpital w Grodzisku Wlkp. zatrudni pielęgniarki operacyjne, anestezjologiczne.

Szpital w Grodzisku Wlkp. zatrudni pielęgniarki operacyjne, anestezjologiczne.

Szpital w Grodzisku Wlkp. zatrudni pielęgniarki operacyjne, anestezjologiczne.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie)

Oferty prosimy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 17: kontakt: Tel. 519 137 754 lub 061 44 36 506: e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl