Poznań

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. zo.o. ul. Słowackiego 2

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. zo.o. ul. Słowackiego 2

zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę lub inna  umowa preferowana przez osoby zainteresowane):

  • pielęgniarki na oddział chorób wewnętrznych, oddział ortopedii, oddział intensywnej terapii, oddział hospicyjno- paliatywny, chemioterapia jednego dnia(dwa razy w tygodniu)
  • położne na oddział położniczo-ginekologiczny z blokiem porodowym

Kontakt z Naczelną Pielęgniarką

tel. 61 437 05 20

adres e- mail: akowalczyk@szpitalwrzesnia.home.pl