- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, oferuje pracę dla pielęgniarek/pielęgniarzy w: oddziale chemioterapii oraz bloku operacyjnym

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, oferuje pracę dla pielęgniarek/pielęgniarzy w: oddziale chemioterapii oraz bloku operacyjnym

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, oferuje pracę dla pielęgniarek/pielęgniarzy w:

  • oddziale chemioterapii w trybie jednodniowym (wymagane przeszkolenie w zakresie podawania cytostatyków, praca w wymiarze 48 godzin/miesiąc)
  • bloku operacyjnym (wymagany kurs kwalifikacyjny/specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego)

 

Wymagania niezbędne:

 aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • dokument potwierdzający wykształcenie/dyplom z aktualnym prawem wykonywania zawodu
  • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub w ramach  umowy zlecenia/kontrakt.

W sprawie dodatkowych informacji  zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką nr tel. 61 437 05 20,

adres e- mail: akowalczyk@szpitalwrzesnia.home.pl

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową na adres: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl

Do swoich aplikacji prosimy dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: Obowiązek informacyjny w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej szpitala w zakładce RODO. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.