Poznań

Szpital im Fr. Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2

Szpital im Fr. Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2

Szpital im Fr. Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2

zatrudni:

  • pielęgniarkę na stanowisko zastępcy Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego, praca na jedna zmianę
  • pielęgniarki na oddziały szpitalne
  • położną do pionu Położniczo Ginekologicznego na Oddział Patologii Ciąży
  • pracownika do pracowni ekg – technik elektroradiologii lub pielęgniarka po kursie specjalistycznym