- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia pt. „Wspieranie zdrowia psychologicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dzieci” organizowane przez Instytut Matki i Dziecka w partnerstwie z UNICEF.