Poznań

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem”