- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Stanowisko Prezydium NRPiP Nr 60 z dnia 7.06.2022r. w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania