- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Stanowisko nr 55 Prezydium NRPiP z dnia 5.10.2021r. w sprawie pilnego wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień