Poznań

Stanowisko nr 27 Prezydium NRPiP z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”.