Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8

zatrudni:

  1. Pielęgniarki na oddziały pediatryczne o profilu zabiegowym i zachowawczym.

  2. Pielęgniarki operacyjne.

  3. Pielęgniarkę na Oddział Urologiczny w Szpitalu Św. Rodziny.

  4. Położne na Oddział Położniczo-Ginekologiczny.

  5. Technika sterylizacji lub pielęgniarkę z uprawnieniami do obsługi autoklawów.

  6. Sekretarkę medyczną

  7. Salowe

Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę/kontrakt/umowa zlecenie)
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką nr tel. 61 8 506 345 lub
mail: jadwiga.smak@szoz.pl